Spotkanie 11 maja 2019 r.

Zdjęcia ze spotkania 11 maja 2019 r.